Genel Cerrahi

Genel Cerrahi


Genel Cerrahi

Tıp alanında en çok karşılaştığımız bölümlerden birisi de genel cerrahi olmaktadır. Genel cerrahi başta iç organlarımız olmak üzere birçok alanda çalışma yapmaktadır. Obezite, karaciğer, pankreas, safra kesesi, meme, endokrin ve daha birçok organımızın sağlığı genel cerrahlardan sorulmaktadır.

 

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Genel cerrahinin kapsam alanı yukarıda da belirtiğimiz gibi çok geniştir. Özellikle iç organlarımızın büyük bir kısmı ile genel cerrahlar ilgilenmektedir. Bu noktada genel cerrahinin bakacağı hastalıkların listesi de uzamaktadır. Genel cerrahların ilgilendiği hastalıklar;

 • Tiroid bezlerimizde oluşan hastalıklar,
 • Memede ağrılık, şişlik veya benzeri durumların olması,
 • Ortopedik sorunlar yaşamamız,
 • Hemoroid ve kıl dönmesi problemi,
 • Karaciğer, mide, karın ve benzeri bölgelerimizdeki problemler,
 • Et beni, yağ bezesi ve benzeri cilt problemleri,
 • Kanser, kist ve benzeri hastalıklar bunların başında yer almaktadır. Genel cerrahinin alanları bunlarla da sınırlı kalmayıp benzer bölgelerimizde oluşan hastalıklara da bakmaktadır.

Bunun yanında organ nakillerini de genel cerrahlar yapmaktadır. Kısaca iş organlarımızda oluşan bütün problemlerden ve çözümlerden sorumlu olan bölüm genel cerrahi olmaktadır.

 

Genel Cerrahinin Alt Alanları

Yukarıda da sıraladığımız gibi genel cerrahi birçok alanla ilgilenmektedir. Bu noktada genel cerrahinin birçok alt alanı da bulunmaktadır. Bu alt alanlar farklı alanlarımızla ilgilenmektedir. Tüm genel cerrahlar bu alanlara bakabilecek olsalar da belli bir alanda uzmanlaşmayı tercih edenler de bulunmaktadır.

 

Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi

Başta da belirtiğimiz gibi iç organlarımız ile ilgilenen bölüm de genel cerrahidir. Bu noktada hepatopanreatoobilier cerrahi olarak da adlandırılan Karaciğer, Pankreas ve Safra yolları cerrahisi genel cerrahinin en önemli alanlarından birisi olmaktadır. Bu alana adından da anlaşılabileceği gibi bu üç organımız üzerinde yoğunlaşmaktadır. Karaciğer nakli, safra kesesi alınması, bu organlarımızda meydana gelen kanserli hücrelerin tedavisi bu alan tarafından yapılmaktadır. Bu alan tanı aşamasında genellikle tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanmaktadır. İç organlarımıza dışarıdan doğrudan müdahale etmek mümkün olmadığından teknolojinin imkanlarından en çok yararlanan bölümlerden birisi olmaktadır. Gerekli olan tanı işlemleri yapıldıktan sonra, ameliyat kısmına karar verecek ve ameliyatı yapacak olan bölüm de yine bu cerrahi olmaktadır.

 

 

Obezite Cerrahisi

Obezite cerrahisi denilince akla mide küçültme ameliyatı gelmektedir. Obezite cerrahisi fazla kilo sorunlarımızda bizimle ilgilenmektedir. Özellikle vücut kitle indeksimiz 40’ın üzerinde ise bu bölüm bize bir çözüm üretmeye çalışmaktadır. Gerekli olan durumlarda mide küçültme ameliyatı uygulamaktadır. Bu tür ameliyatlarda da genel cerrahlar görev yapmaktadır.

 

El Cerrahisi

Adından da anlaşılabileceği gibi ellerimizde oluşan sorunlarla ilgilenen bölümüdür. Özellikle ellerimizin sonradan yaralaması, parçalanması veya benzer durumlarla karşılaşması durumunda bu bölüm bizlere yardımcı olmaktadır. Ellerimiz ile ilgili yapılacak ameliyatlarda da yine genel cerrahlar görev yapmaktadır.

 

Meme Cerrahisi

Cerrahinin en önemli alanlarından birisi de meme cerrahisi olmaktadır. Mememizde hissettiğimiz bir şişlik veya normal dışı bir durumda başvurmamız gereken noktadır. Bu noktada meme cerrahisinde kitle tespitinin yapılması gerekli durumlarda biyopsi yapılması, tıbbi görüntüleme cihazları ile hastalıkların incelenmesi gibi işlemler yapılmaktadır. Bu anlamda göğüslerin alınması, kanser tedavileri ve benzer tedaviler de yine burada uygulanmaktadır.

 

Vasküler Cerrahi

Vasküler cerrahi veya halk arasında daha çok bilinen adı ile kalp ve damar cerrahisi de genel cerrahinin bir alt alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalp ve damalarımızda yaşanan sorunlar konusunda da bu bölüm bize hizmet vermektedir. Özellikle kalp ameliyatları, damar tıkanıkları ve benzer durumlarda yardımımıza genel cerrahlar koşmaktadır.

 

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi günümüz teknoloji sonucunda ortaya çıkan bölümlerden birisidir. Genel cerrahinin alt alanı olan bu bölümde karın içerisine küçük kesiler ile girilerek yapılan bir ameliyat ve muayene yöntemidir. Girilen yerden bir kamera yardımı ile gerekli olan görüntülemeler ve muayeneler yapılır. Bunun sonucunda karın bölgesinde yer alan organların muayene edilmesinde sıklıkla görev alan bir cerrahidir. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen yöntemleri uygulayan cerrahi alanı burasıdır.

 

Organ Nakli

Genel cerrahinin en önemli kısımlarından birisi de organ naklidir. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada organ nakli konusunda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu noktada birçok alanda organ nakli gerçekleştirilebilmektedir. Genel cerrahinin ilgi alanlarından birisi de organ nakli olmaktadır. Gerek organ nakli yapılacak hastanın gerekse de organı alınacak olan hastanın tüm sorunları ile ilgilenmektedirler. Bu hastalar arasında uyum olup olmadığını, organ nakli öncesi ve sonrası süreci takip eden kısım da yine genel cerrahidir.

 

Genel Cerrahide Muayene Süreci

Genel cerrahinin hangi vücut organlarımız ile ilgilendiğini ve hangi alanlarda tedavi sunduğunu yukarıda da belirttik. Bunlardan da görülebileceği gibi genel cerrahi daha çok iç organlarımız ile ilgilenmekte. Bu noktada muayene süreci de diğer bölümlere göre farklılık gösteren bir alan olmaktadır. Bu alanda çıplak gözle yapılabilecek tanı çok azdır. Mutlaka tıbbi görüntüleme cihazlarından veya benzer teknolojik araçlardan yardım alınması gerekir. Kanser teşhisi, organ nakli ve benzeri durumlarda bu tür cihazların önemi daha da artmaktadır.

Bu nokta muayene süreci genel olarak bu araçlar ile görüntülerin alınması ile başlar. Doktorunuza bildirdiklerinize göre doktorunuz sizi röntgen, mamografi, danistometre ve ultrason gibi bir görüntüleme cihazına yönlendirecektir. Burada gerek olan çekimler yapıldıktan sonra dosyanız hazırlanacak ve doktorunuzun incelemesi için ona gönderilecektir. Doktorunuz bu sonuçlar ile sizin için gerekli olan tedaviye karar verecektir. Bu noktada tedavi de ameliyat veya ilaç tedavisi ile yapılabilecektir.

 

Genel Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Genel cerrahinin birçok muayene yöntemi bulunmaktadır. Hastalığınıza göre uzmanlar tedavinize karar vermektedir. Genel cerrahi daha çok ameliyatlı yöntemler ile öne çıkmaktadır. Tabii ki ilaçlı tedavilerde uygulanabilse de genel cerrahlar daha çok ameliyat yapmaları ile bilinmektedir. Tabii ki açık ameliyat, kapalı ameliyat gibi farklı yöntemler de bu alanda kullanılmaktadır. Bu anlamda;

 • Obezite sorununa karşı tedaviler ve ameliyatlar,
 • Mide, dalak, böbrek, pankreas, safra kesesi ve karaciğer gibi iç organlarımıza yönelik tedaviler ameliyatlar,
 • İnce ve kalın bağırsaklarımız ile ilgili tedaviler ve ameliyatlar,
 • Kansere yönelik uygulamalar,
 • Yemek borumuz üzerindeki tedaviler ve ameliyatlar bu bölümün kullandığı ve yaptığı yöntemler arasındadır.

Tabii ki bu tür bir alan fazlaca uzmanlık gerektirmektedir. Özellikle ameliyat konusunda alanında yetkin uzmanlar çalışmalıdır. Genel cerrahi bu noktada en önemli bölümlerden birisi olmaktadır. Bu tedavilerden önceki ve sonraki süreçler de önem göstermektedir. Özellikle ameliyat öncesi ve sonrası, ameliyat kadar önemlidir. Genel cerrahi bu anlamda gerekli olan kontrol ve izleme işlerini de yapmaktadır. Hastaları düzenli olarak kontrol etmekte ve gerekli olan tedbirleri almaktadır.

 

Genel Cerrahların Eğitimi

Bu noktada genel cerrahların eğitimi de merak edilebilmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde tıp 6 yıl süren bir bölümdür. Bu altı yıllık eğitiminin ardından genel cerrah olmak için en az 5 yıl daha okunması gerekmektedir. 5 yıllık uzmanlık eğitimi sonrasında genel cerrah olunmaktadır. Eğitim süreci toplam en az 11 yıl sürmektedir. Bu anlamda uzmanlık gerektiren alanlardan birisidir. Uzun bir eğitim süreci bulunmaktadır.